Organi zveze

Izvršni odbor:

– Milan Sirše – predsednik

– Vili Rakovec – generalni sekretar

– Klemen Rev – podpredsednik SaZS

– Vili Rakovec – predstavnik SD Domel Železniki

– Boštjan Nemec – predstavnik SD Podljublej

– Janko Meglič – predstavnik SD Jesenice

– Aleš Pociecha – predstavnik SaD Zagorska dolina

– Stanko Koler – predstavnik SD Idrija

– Janez Rakovec – predstavnik ŠD Dolenja vas

– Marjan Meglič – predsednik strokovnega sveta za naravne proge

– Domen Pociecha – predsednik strokovnega sveta za umetne proge

– Boštjan Vizjak – predsednik strokovnega sveta za poletno in rekreativno sankanje

 

Nadzorni odbor:

– Vili Rakovec – predsednik

– Marjeta Pagon – članica

– Franci Biruš – član

 

Disciplinska komisija:

– Ostoja Žujič – predsednik

– David Velikanje – član

– Daša Fajfar – članica