Organi zveze

Izvršni odbor:

– Milan Sirše – predsednik

– Aleš Omahne – generalni sekretar

– Darja Govekar – podpredsednica SaZS naravne proge

– Bernard Kovačič – podpredsednica SaZS umetne proge

– Boris Egart – podpredsednica SaZS poletno in rekreativno sankanje

– Vili Rakovec – predstavnik SD Domel Železniki

– Dejan Bučinel – predstavnik SD Podljublej

– Janko Meglič – predstavnik SD Jesenice

– Aleš Pociecha – predstavnik SaD Zagorska dolina

– Stanko Koler – predstavnik SD Idrija

– Janez Rakovec – predstavnik ŠD Dolenja vas

– Marjan Meglič – predsednik strokovnega sveta za naravne proge

– Domen Pociecha – predsednik strokovnega sveta za umetne proge

– Boštjan Vizjak – predsednik strokovnega sveta za poletno in rekreativno sankanje

– Marko Lotrič – koordinator marketinga

 

Nadzorni odbor:

– Vili Rakovec – predsednik

– Marjeta Pagon – članica

– Franci Biruš – član

 

Disciplinska komisija:

– Ostoja Žujič – predsednik

– David Velikanje – član

– Daša Fajfar – članica